Planuitvaart, volledig geautomatiseerde facilitaire dienstverlening voor de uitvaartbranche.

Image

Planuitvaart is een online registratie systeem voor facilitaire bedrijven in de uitvaartbranche waarmee alle activiteiten op het gebied van zorgopdrachten, staatsievervoer, planning, werkvoorbereiding en bewaking, urenverantwoording, formulieren, facturatie en rapportages rondom een overlijden op 1 centrale plek volledig beheerd worden waarmee u veel tijd bespaart. Het systeem werkt op alle browsers, tablets en smartphones.

De grote kracht van deze gebruiksvriendelijke applicatie is een logische opbouw en zeer overzichtelijke herkenbare schermen waardoor nieuwe gebruikers heel snel kunnen worden ingewerkt. Alle benodigde informatie is permanent beschikbaar.

Nadat een overlijdensmelding binnen de applicatie is ingevoerd kunnen vervolgopdrachten, die in chronologische volgorde zichtbaar worden, aan werknemers of leveranciers worden toebedeeld waarbij gebruik kan worden gemaakt van een inventief bevestigingssysteem.

Planuitvaart, producten en diensten

Image

U definieert uw eigen producten, diensten en prijslijsten. De prijslijsten koppelt u aan uw opdrachtgevers. Prijsaanpassingen op klant- en artikelniveau zijn mogelijk, net zoals Indexeringsfuncties, prijzen per periode en vele andere handigheden.

Verder zijn er zijn vele formulieren beschikbaar die de benodigde informatie bevatten die alle betrokken partijen nodig hebben voor de uitvoer van werkzaamheden.

Planuitvaart, zorgopdrachten

Image

In luttele seconden voert u een nieuwe zorgopdracht of vervolgopdracht in. Opdrachtbonnen kunnen worden afgedrukt, gemaild naar werknemers of leveranciers, en worden zichtbaar in een speciaal ontwikkeld werknemersportaal. Zorgmedewerkers zijn direct op de hoogte van uit te voeren werkzaamheden en kunnen de voortgang en afhandeling ervan eenvoudig online bevestigen.

Planuitvaart, staatsie opdrachten

Image

Opdrachten voor rouw- en volgauto’s zijn eenvoudig en overzichtelijk vast te leggen. Aanrijtijden, route, stoet-vorming en belangrijke informatie zijn uiteraard allemaal te registreren.

Planuitvaart, rollen en rechten

Image

Planuitvaart werkt met rollen die aan de werknemers gekoppeld worden. Per rol zijn de rechten instelbaar. Op deze manier is precies in te stellen welke werknemer met welke schermen mag werken en wat zijn bevoegdheden per scherm zijn (lezen, aanpassen, verwijderen).

Planuitvaart, urenverantwoording en beschikbaarheid

Image

Medewerker: aanvangs- en eindtijden van opdrachten door werknemers uitgevoerd kunnen worden opgeslagen. Hierdoor zijn gewerkte tijden per werknemer per periode inclusief toeslagen en eventuele kilometervergoedingen beschikbaar. Rapportages geven zicht op gewerkt aantal uren per dossier, opdrachtgever en werknemer. Aanrijtijden e.d. zijn ook eenvoudig in te geven dat voor een sluitende urenverantwoording per werknemer zorgt.

Mortuariumplanning: overledenen kunnen zeer eenvoudig en snel aan rouwbezoek(en) worden gekoppeld. Rouwkamers en bezoektijden kunnen zelf via de instellingen worden ingesteld.

Planuitvaart, werknemers- en klantenportaal

Image

Alle opdrachten voor uw werknemers worden zichtbaar in het werknemers portaal dat ook via tablet of smartphone te raadplegen valt. De uit te voeren werkzaamheden zijn direct zichtbaar. Extra uitgevoerde werkzaamheden kunnen door de werknemer worden ingevoerd en worden voor de planner zichtbaar. De planner bepaald of de extra werkzaamheden dienen te worden opgevoerd in het dossier. M.b.v. smartphone of tablet kan de werknemer foto’s maken van formulieren (bijvoorbeeld overdrachtsformulier) die direct aan het dossier worden gekoppeld en zichtbaar worden voor de planning. Via het werknemers portaal kan de werknemer zijn uren per opdracht registreren.

Met het klanten portaal kunnen opdrachtgevers zelfstandig opdrachten invoeren. Staatsie opdrachten kunnen door de opdrachtgever zelf in Planuitvaart worden geplaatst waarmee tijd wordt bespaard en de kans op fouten verder verkleind wordt. Ook zorgopdrachten kunnen worden ingevoerd. Opdrachtgevers beschikken online over diverse overzichten en statussen van uit te voeren opdrachten.

Beveiliging van uw gegevens, installatie en instructie.

Image

Wij ondersteunen u graag bij het overzetten van uw bestaande gegevens naar PlanUitvaart.nl. Uw gegevens worden opgeslagen in een streng beveiligd en gecertificeerd datacenter en zijn alleen voor u toegankelijk.

PlanUitvaart.nl werkt met beveiligde verbindingen (https-certificaat) waardoor inbreuk op uw gegevens tijdens het werken met de website uitgesloten is.

Indien u uw huidige gegevens wenst over te zetten naar PlanUitvaart.nl, dan helpen we u uiteraard graag hiermee. Naast online help staan onze medewerkers continu voor u klaar voor eventuele vragen en/of opmerkingen. Daarnaast ontvangt u een uitgebreide instructie bij de ingebruikname van de applicatie.